Øistein Eriksen

 

 • Bildene leveres normalt på CD i JPEG format. Annet format må forhånds avtales. Orginalmateriale lånes normalt ikke ut. Priser oppgitt i prislisten er priser for en gangs bruk. Det er ikke tillatt å lagre leide bilder utover nødvendig produksjonstid
 • All bruk av bilder krediteres med fotografens navn og "Fotoloftet".
 • Prisene forutsetter at fotografens navn oppgis som kilde, dersom ikke skriftlig avtale om annet er gjort. Ved manglende eller feilaktig kildehenvisning beregnes et tilleggshonorar på 50%.
 • Prisene på vedlagte liste er oppgitt ekskl. mva. og er veiledende minstepriser (grunnpris). Enkelte bilder kan betinge høyere honorar.
 • De oppgitte prisene gjelder én gangs reproduksjon i ett opplag av den aktuelle trykksak, dersom ikke annet er avtalt. Ved gjenbruk av bilde i samme trykksak beregnes 65% av grunnpris.
 • Forsendelser av orginal materiell/kopier med brutt forsegling vil bli betraktet som brukt.
 • Forsendelser med digitale bilder, regnes alltid som bestillt/brukt vare, og blir fakturert fullt ut selv om oppdragsgiver velger ikke å benytte disse.
 • I de tilfeller orginal materiale er sendt ut er kunden ansvarlig for tilsendt materiell fra mottaks- til returtidspunkt. Dette ansvaret gjøres også gjeldende dersom materiellet på kundens oppdrag er til repro, trykking o.l. For bilder som skades eller går tapt, vil det bli krevd erstatning. Minimumssatser ved tap eller skade er kr. 4000,- for originaldias, kr. 800 for svart-hvitt kopier. Dersom erstattede bilder kommertil rette, skal bildene omgående returneres og erstatningen refunderes med fratrekk for kr.75,- pr. bilde pr. uke, beregnet ut ifra tidspunktet fra bildene forsvant til de ble returnert. Det beregnes i tillegg et refusjonsgebyr på kr. 250,- pr. bildesending. Enhver refusjon av erstatning betinger at bildene returneres uskadet
 • Ved beregning av større sideformater tas utgangspunkt i vanlig A4-format.
 • Ved utgivelse av samme trykksak på flere språk beregnes 65% av grunnpris for hver nyutgave, om produksjonen gjennomføres uten at bildene lånes på nytt.
 • Ved collage, anvendelse av deler av bildet og liknende: Bruk og pris etter avtale.
 • Ved høyere opplag, annen eller mer omfattende bruk enn angitt i prislisten: Pris etter avtale.
 • Om publisering krever tillatelse fra avbildede personer eller annen tillatelse/vederlag, er bildebrukeren selv ansvarlig for at dette forholdet ivaretas.
 • Elektronisk manipulering av bilder kan bare skje etter skriftlig avtale. Manipulerte bilder skal merkes tilfredsstillende.
 • Bruk av bilder innebærer aksept av disse salgsbetingelsene.

 

 

 

 

Prislisten finner du her.

 

 

 Tilbake til arkivet.

 

 

 Tilbake