IS OG SNĜIs formasjon

Forrige kikkebilde Tilbake til kikkebildene Neste kikkebilde
Is formasjon
Bildenavn: Is formasjon
Bildetekst: 2003-1502-2_is2
Kredit: Ĝistein Eriksen

Forrige kikkebilde Tilbake til kikkebildene Neste kikkebilde